Подходи и модели за бизнес растеж – част I

Как дефинираме бизнес растежа?  Кои са четирите измерения на растежа?  Кои са двата принципно различни подхода?  Кои са предимствата и недостатъците на всеки от тях?

Как дефинираме бизнес растежа?  Бизнес растежът е обект на изследване на хиляди мениджъри и учени от началото през последните 100 години.  Някои от тях считат за ключов измерител продажбите, други – печалбата, трети – сумата на активите и т.н. Между различните автори съществуват спорове. Например  Ивон Рандъл и Ерик Фламхолц[1] считат печалбата за неподходящ измерител на растежа поради статистическите данни относно констатирани спадове в печалбата по време на бърз растеж. Според техни изследвания печалбата често се материализира на по-късен етап, след първата година на растеж…

 академия за лидери оод, бизнес растеж

Няма да се намесваме в споровете на титаните на икономическата мисъл. За целите на настоящата статия ще ползваме следното работно определение за бизнес растеж:

Бизнес растеж имаме при едновременно нарастване на персонала и продажбите през две последователни години.

Необходимо е да уточним, че бизнес растежът има четири измерения: стратегическо, структурно, организационно и финансово. Всяко от измеренията си има специфики, които са извън обхвата на статията. Част първа от статията има за фокус първият от двата принципно различни подхода към растежа: подхода от целта и подхода от ресурсите.

По-добрите мениджъри използват в своите анализи минимум две призми: оперативна и стратегическа (концептуална). Интересът Ви към настоящата тема предполага, че сте от този тип ръководители и ме задължава да разгледам подходите и през двете призми.

.

[1] Eric Flamholtz and Ivonne Randle, 2007, Growing Pains: Transitioning from an Entrepreneurship to a Professionally Managed Firm, ISBN: 9780787986162.

продължава тук…

Tags :, ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *