Предизвикателства пред мениджърите на XXI век

Преди повече от 50 години, Питър Дракър, „бащата“ на мениджмънта и „дядо“ на традиционната маркетингова концепция, дефинира същността на мениджмънта като иновации и маркетинг.

Иновациите през XXI век

В нашия високо технологичен свят иновациите ни изненадват ежедневно.  През 1995 мобилните телефони едва предаваха човешката реч.  През 2010 мобилните телефони предават и приемат качествен звук, видео, огромно количество от информация…Днес те са повече мини компютри, отколкото телефони.  Убеден съм, че не е далеч времето, когато няма да ги наричаме телефони, защото преноса на глас ще бъде една много малка част от техните функции.  Скоростта на копиране,  модифициране и усъвършенстване на съществуващите технологии е достигнала невероятно високи стойности.  Последствията от тази шеметна динамика са многократно съкратени жизнени цикли на новите продукти, кратък живот на трудно достигнатите конкурентни преимущества…Тази ситуация засилва потребността от нови иновации.  Управлението на иновациите, поддържането на позицията „една крачка пред конкуренцията“ е ключово умение за мениджъра на XXI век.  В добавка, за да е успешен мениджърът ще трябва да жонглира с двата фокуса: върху днешния и върху утрешния ден.

Маркетингът през XXI век

„Бащата“ на традиционната маркетингова концепция – Филип Котлър и Джон Каслионе, в своята книга „Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на турбулентността.“ посочват четири ключови промени в маркетинговата среда в началото на XXI век:

  • Клиентите са по-информирани от всякога.  Те вече имат власт. С помощта на интернет могат да открият почти всичко за всеки продукт, услуга или компания.
  • Регионалните марки стават по-силни и често печелят двубоите с широко рекламираните национални марки чрез силата на по-ниската цена (в нея няма калкулирани разходи за скъпа телевизионна реклама).
  • Конкурентите могат по-бързо да копират всеки нов продукт или услуга, намалявайки възвръщаемостта на инвестициите в нови продукти и скъсявайки живота на конкурентните преимущества.
  • Интернет и социалните мрежи създадоха една радикално нова медия с възможности за обмяна на информация с потребителите (другите медии са еднопосочни като радио, ТВ, вестници…)и директни продажби.


Предизвикателства пред мениджърите на XXI век

Тези промени в бизнес средата предопределят разработването на нови подходи от страна на мениджърите на новото време.  Бариерите на входа на повечето индустрии се стопяват. Чрез интернет, информацията и от мултинационалните и от малките компании достига клиентите с еднаква скорост и по един и същ начин.   Големината на фирмата ще има все по-малко значение за успеха.  Динамиката и турбулентността в икономическия свят ще благоприятстват бързите, проницателните и подготвените, за сметка на тромавите и закостенели фирми…
Кои ще бъдат отличниците ще видим след 20 години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *