П3

Тренинг на … … 2016
(вторник и сряда)

Как да продаваме още повече:
7-те етапа и 66 техники за успешни преговори и продажби

Цел на обучението:

Придобиване на практически продажбени умения; знания за 66 продажбени техники и въздействия; самочувствие за водене на търговски преговори и
продажби.

Тренингът е подходящ за:

• стремящите се към по-високи успехи в продажбите
• служители и ръководители на отдели „Продажби“,“Корпоративни клиенти“
• служители и ръководители отдели „Снабдяване“, “Управление на доставките“, „Purchasing”, “Supply chain”, “Procurement”
• всички, на които се налага да водят преговори или продажби
• стартиращи собствен бизнес

Съдържание на семинара:

 • кои са 7-те елемента на комуникационния процес
 • вербална и невербална комуникация
 • как да управлявам първото впечатление
 • трите типа поведение на Берне
 • успоредни и кръстосани комуникации
 • умението да слушаме
 • три техники за аргументация
 • четири комуникационни стила (тест „Какъв е моят стил“)
 • модел на поведение на Клиента при покупка
 • процес на вземане на решение от Клиента
 • илюстрация на ползите от познанието на модела и процеса (цветарски магазин)
 • двата закона при продажбите
 • специфичният закон за сферата на услугите
 • мястото на продажбите в системата на маркетинга
 • 66 продажбени техники и въздействия, тествани в България (групирани в 4 направления: при откриване, за средата на преговорите, при закриване и общи)
 • кои са качествата на успешния продавач
 • кои са убежденията на успешния продавач
 • видео упражнения и ролеви игри върху фактически случки от практиката на тренера
 • Бонус: две винаги правилни стратегии при продажбите.

Записвам се за семинара…

Тренер:  Владислав Цветанов 

Владислав Цветанов, лидерство, консултант, мениджмънт, маркетингПрактически опит: 
20 години в български и мултинационални компании (15 от тях като Изпълнителен директор или Управител) в сферите: бързооборотни стоки, спедиция и логистика, туризъм, банково дело, реклама, търговия.

Теоретични познания: 
УНСС , София, магистър „Маркетинг и Мениджмънт“, 1992-1997;
ГРИД лидерство – специализация, Австрия, 2004;
Разработва докторска дисертация на тема „Управление на растежа“.

Повече умения => повече продажби => повече приходи

Към формата за записване за семинара..

Цени:

1 – Цена ранно записване важи до 28.3.2016 г.
2 – Участникът има право да зададе казус, който ще бъде обсъден през
призмата на всяка една от темите на семинара; водещият концентрира
примерите в бизнес сектора на ВИП участника.

Форма за записване за участие.

Участници: до 10
Времетраене: 9:45-17:30 ч.
Място: София, ул.“Бисер“ 2, срещу Моста на влюбените, НДК

За допълнителна информация:
my@academy-for-leaders.com
тел.: +359 888 013 888; 882 081 166

Академия за Лидери
помага на личности и фирми да постигат по-високи резултати:
консултации – менторство – семинари