П5

Семинар на 9 октомври 2017 (понеделник)

Усъвършенстване на уменията за водене на преговори.  Психология, тактики, стратегии и модел

Представяне на семинара е преместено на:

http://konsultacii.eu/events/pregovori/

Преговорите имат за основна цел разкриване на високата стойност от бъдещите взаимоотношения между преговарящите, за разлика от класическите продажби, при които основната цел е създаване на доверие.

По време на тренинга ще бъдат разгледани: психологията на комуникацията между преговарящите, техники как да накараме другата страна да ни слуша, как да спечелим уважението й, как да настроим посланието към различни типове преговарящи за постигане на максимален ефект, най-често срещаните мотиви на другата страна и МОДЕЛ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ.

 

Тренингът е подходящ за:

  • служители и ръководители на отдели „Продажби“,“Корпоративни клиенти“
  • служители и ръководители отдели „Снабдяване“, “Управление на доставките“, „Purchasing”, “Supply chain”, “Procurement”
  • управители на микро, малки и средни предприятия
  • стремящите се към по-високи успехи в преговорите

 

http://konsultacii.eu/events/pregovori/

За допълнителна информация:
my@academy-for-leaders.com
тел.: +359 888 013 888; 882 081 166

Академия за Лидери
За по-високи резултати в бизнеса:
консултации – менторство – семинари