П6

Семинар на 20 април 2017 (четвъртък)

Усъвършенстване на продажбените умения. Ефективни
техники и стратегии за продажби, фокус – луксозни стоки.

Представяне на тренинга:

Тренингът преминава през седемте етапа на продажбения процес и предоставя възможност на участниците да развият практически продажбени умения за всеки етап. Ще бъдат разгледани и тренирани практиките на европейска верига магазини със 180 търговски обекта – за продажба на луксозни стоки: бижута, часовници, луксозни сувенири, обувки, чанти, дрехи, модни аксесари. Ще бъдат анализирани и разиграни в ролеви игри действителни случаи от 2017 година на Клиенти, преговарящи да закупят един артикул, а сключили сделка за осем.

Кои са техниките, които постигат такива резултати? Участвайте в семинара и увеличете броя и размера на покупките на Вашите клиенти.

Продажбата има три основни елемента: купувач, продавач и комуникационно послание. По време на тренинга ще бъдат разгледани: техники за грабване на вниманието, психология на комуникацията търговец-Клиент, похвати да накараме купувачите да ни вярват, как да печелим уважението им, как да настроим посланието към различни типове Клиенти за постигане на повече продажби, как да подтикнем Клиента към повече и по-високостойностни покупки.

Чрез практикуване на 12 продажбени техники и стратегии в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в продажбите, да оказвате по-голямо въздействие върху клиентите. В ролевите игри – реални примери от практиката на тренерите – ще развиете самочувствие за правилните подходи и действия по време на продажба, ще получите допълнително познание за Вашия естествен стил, силните Ви страни и влияние, което оказвате върху Клиентите.

Семинарът ще Ви помогне да  бъдете още по-ефективни продавачи, уважавани заради професионализма си от клиенти и колеги.


Отзиви на участници:

Наистина ми беше много интересно, успях да науча много неща, които ще ми бъдат полезни.  Имаше реални примери, реплики и тактики за убеждаване, а не просто теория.
Хареса ми това, че влезнах и в ролята на клиент, а не само на продавач, както е било досега, и успях да усетя как се чувства другата страна по време на преговори.
Благодаря за полезния и интересен семинар!
Никол Асенова,  Деламод България ООД

Програма на семинара:

08.50 – 09.00 ч. – Регистрация на участниците

09.00 – 11.00 ч. – Тема 1. ВЪЗДЕЙСТВАЩА КОМУНИКАЦИЯ:

 • Въвеждащо упражнение с анализ
 • Елементи и етапи на комуникационния процес
 • Силата на езика на тялото
 • Първото впечатление и действителността
 • Съзнание и подсъзнание, емоции и разум в продажбения процес
 • Защо не слушаме
 • Как да слушаме повече
 • Правила за ефективна продажбена комуникация
 • Три техники за аргументация
 • Петте типа клиенти според начина на възприемане на информация
 • Упражнения 2 и 3
 • Взаимодействие с различни стилове на поведение
 • Тест „Какъв е моят естествен стил на поведение“.

11.00 – 11.20 ч. – Кафе пауза

11.20 – 12.30 ч. – Тема 2. СЕДЕМТЕ ЕТАПА НА ПРОЦЕСА ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ

 • Личните продажби като част от маркетинговия микс на фирмата
 • Етап 1. Идентификация и подбор на потенциални клиенти
 • Етап 2. Подходяща подготовка за конкретната продажба
 • Модел за поведение при покупка на клиента
 • Процес на вземане решение за покупка
 • Илюстрация на ползите от познаването на процеса и модела (цветарски магазин)
 • Двата закона за успех в личните продажби
 • Специфичният закон за продажбите в сферата на услугите
 • Етап 3. Подход към клиента
 • 11-те най-често допускани грешки
 • Етап 4. Представяне на продукта / услугата

12.30 – 13.30 ч. – Обяд

13.30 – 15.30 ч. – Тема 3. СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ ЗА ПРОДАЖБИ

 • Тест „Моят естествен комуникационен стил“
 • Седем техники и стратегии за началото на продажбата
 • Ролева игра 1 с анализ, 30 минути
 • Етап 5. Преодоляване на възражения – двете стратегии
 • Седем техники и стратегии за средата на продажбата
 • Закон за отстъпките
 • Ролева игра 2 с анализ, 30 минути

15.30 – 15.50 ч. – Кафе пауза

15.50 – 17.30 ч. – Тема 4. СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ ЗА ПРОДАЖБИ (продължение)

 • Етап 6. Затваряне на продажбата
 • Решения за възражения „висока цена“, „трябва да помисля“
 • Пет техники за края на продажбата
 • Две задължителни продажбени стратегии
 • Ролева игра 3 с анализ, 30 минути
 • Етап 7. След продажбени дейности

17.45 – 17.55 ч. – ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА
Отзиви на участници:

От моя гледна точка уменията да се продава  и изобщо комуникативните умения са доста сложно нещо и много зависят от качествата на самата личност, от характера, темперамента и други личностни характеристики. Разбира се, и от знанията и нетренираността на човека. За мен лично е въпрос и на това, да се открият онези черти на характера, които пречат за формирането на тези умения, и съответно да се внесат някои корекции.
За мен семинарът беше много полезен не само затова, че научих доста неща по отношение на техниките на продажба, които явно е задължително човек да знае, но и защото ми помогна да открия в себе си онези черти, които определено ми пречат при продажби, или поне изобщо не ми помагат.
Благодаря още веднъж за възможността да участвам в семинара и Ви пожелавам успех в по-нататъшната Ви дейност.
Емил Василев, Управител НПО

Записвам се за семинара…


Тренери
:  Камелия Цветанова            и          Владислав Цветанов

Опит като търговец в австрийски. Продажби към български и мулти-
немски фирми                                       национални компании от 1992 г.

„Икономика на предприятието“                        „Маркетинг и мениджмънт“
Университет Виена                                          УНСС, София

Участници: до 12
Времетраене: 9:00-17:45 ч.
Място:            София, бул.“Мария Луиза“ 92

Повече умения => повече продажби => повече приходи.

Цени:

1 – Цена ранно записване важи до 15.3.2017 г.
2 – Участникът има право да зададе казус, който ще бъде обсъден през призмата на всяка една от темите на семинара; водещият концентрира примерите в бизнес сектора на ВИП участника. 

Към формата за записване за семинара..

Тренингът е подходящ за:

 • служители и ръководители на отдели „Продажби“,“Корпоративни клиенти“
 • служители и ръководители отдели „Снабдяване“, “Управление на доставките“, „Purchasing”, “Supply chain”, “Procurement”
 • всички, на които се налага да водят преговори или продажби
 • стартиращи собствен бизнес
 • стремящите се към по-високи успехи в продажбите

За допълнителна информация:
my@academy-for-leaders.com
тел.: +359 888 013 888; 882 081 166

Записване, право на участие, прехвърляне и отказ

Като потвърждение за успешно записване, запазване на място, получавате имейл от Академия за Лидери, в отговор на попълнена от Вас Регистрационна форма или телефонно обаждане.  Право на участие в семинара, за посочените в Регистрационната форма лица, възниква след заплащане съответната такса. Прехвърляне на друго лице правото на участие в семинара се извършва с автоматичното потвърждение за получаването на изпратен от Вас до Академия за Лидери имейл, съдържащ имената на новия участник.  Отказ от участие е възможно да бъде направен над три работни преди датата на семинара, при което се удържат десет процента от таксата за участие, като административни и банкови разноски.  При отказ от участие три или по-малко работни  дни преди датата на събитието заплатената такса не се възстановя, а участието може да бъде прехвърлено за друг семинар на Академия за Лидери през следващите 180 дни.  При отмяна на семинар, заплатената такса се възстановява в пълен размер.

Академия за Лидери
помага на личности и фирми да постигат по-високи резултати:
консултации – менторство – семинари