Семинари

КАЛЕНДАР НА ОТКРИТИТЕ СЕМИНАРИ
 2018

Тренингите на Академия за лидери осигуряват възможност:

да се обогатим с нови прагматични идеи и познания
да иновираме и експериментираме в защитена среда
да развием нови умения

Наименование  Тип
Дата

ОТКРИТИ СЕМИНАРИ НА АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ ООД

актуални дати и форма за заявка на този линк:
https://konsultacii.eu

 

Лидерски умения за успешна мениджърска кариера еднодневен  
В гр. ВАРНА:  Как да бъдем ефективни лидери и да постигаме високи резултати еднодневен  
Усъвършенстване на продажбените умения. Ефективни техники и ключови стратегии за „класическите“ продажби. еднодневен  
Усъвършенстване на уменията за водене на преговори.
Психология, тактики и стратегии.
еднодневен  
Психология на цените и как да създавам „правилна“ ценова стратегия онлайн  
Ефективни телефонни комуникации и телефонни продажби еднодневен  
Мениджърски добри практики за още по-високи резултати еднодневен  
Планиране – приоретизиране – делегиране – практически курс с 10 казуса и 6 упражнения.  еднодневен  
Управление и мотивиране на екипа.  8-стъпков модел за управление на конфликти. еднодневен  
Завладяване на нова търговска територия – стратегически и маркетингов план, постъпков модел. еднодневен  
     
АРХИВ СЕМИНАРИ – вътрешно фирмени    
Как да разрешаваме конфликти в екипа еднодневен  
Умения за ръководене на хора – практически курс с 2 видео упражнения, 2 ролеви игри, 3 теста, 3 казуса. еднодневен  
Ораторски и презентационни умения за високи успехи еднодневен  
Лидерски умения за практикуващи мениджъри. Модул 1: Комуникационните умения „ръководител–служител“ вечерен  
Лидерски умения за практикуващи мениджъри.  Модул 2: 
Трите най-важни управленски инструмента
вечерен  
Лидерски умения за практикуващи мениджъри.  Модул 3: 
Управление на конфликти.
 вечерен  
Лидерски умения за практикуващи мениджъри.  Модул 4: 
Мотивиране на екипа.
 вечерен  
Лидерски умения за практикуващи мениджъри.  Модул 5: 
Приоритизиране и Делегиране.
вечерен  
Лидерски умения за практикуващи мениджъри.  Модул 6: 
Мотивиране на екипа.
вечерен  
Лидерски умения за практикуващи мениджъри.  Модул 7: 
Ефективни бизнес заседания и Конструктивност на подхода.
вечерен  
Лидерски умения за практикуващи мениджъри.  Модул 8:
Мениджър и/или Лидер
 вечерен  
Усъвършенстване на продажбените умения. Ефективни техники и стратегии за „класическите“ продажби, фокус – маркови и луксозни стоки.  двудневен  
Лидерски и мениджърски добри практики за по-високи резултати двудневен  
Как да продаваме още повече: 6 етапа и 66 техники за успешни продажби и преговори двудневен  

 

За допълнителна информация и вътрешно фирмени обучения:
biznes@konsultacii.eu
тел.: +359 888 013 888; 882 081 166

Академия за Лидери
помага на личности и фирми да постигат по-високи резултати:
консултации – менторство – семинари

 

ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ СЕМИНАРИ

„Практиката без теория е куца, а теорията без практика – сляпа.“

Раздел 1.  Маркетингови инструменти и политики

1.1.  Ефективна нискобюджетната рекламна кампания.
1.2.  Наръчник за упешни маркетингови кампании.
1.3.  Добрите практики в комуникационната политика.
1.4.  Стратегия на дистрибуционната политика.
1.5.  Принципи на продуктовата политика.
1.6.  Принципи на ценовата политика.
1.7.  Управление на маркетинга.
 
Раздел 2.  Лидерски и мениджърски умения.
 
2.1.  Ефективни вътрешнофирмени срещи – организиране и провеждане.
2.2.  Създаване на нов отдел /нов бизнес/ – моделът на Остервалдер.
2.3.  Управление на времето и приоритезиране.
2.4.  Правила за непрекъснато иновиране.
2.5.  Принципи и техники за мотивиране.
2.6.  Принципи на екипната работа.
2.7.  (Lean) Обслужване на клиенти.
2.8.  Разрешаване на конфликти.
2.9.  Ефективният мениджър.

Раздел 3.  Продажби

3.1. Телефонни продажби.
3.2. Комуникационни и продажбени умения.
3.3. 66 техники за успешни продажби и преговори.
3.4. Продажбеният процес – добрите практики за всеки етап.
3.5. Създаване и управление на ефективен отдел „Продажби“.
 


ЧЕТИРИ ФОРМАТА СЕМИНАРИ

„Животът е твърде кратък, за да учим само от собствен опит.“ 
 
  1. вътрешно-фирмени обучения
  2. вечерни курсове
  3. уебинари (онлайн обучения)
  4. открити семинари