Тест 13. Необходими качества и умения за създаване и развитие на успешен бизнес

Описание на теста „Необходими качества и умения за създаване и развитие на успешен бизнес“

 
Тестът е предназначен за решителните и амбициозни хора, възнамеряващи да поемат по трудния път на предприемачеството. Посочени са черти и умения на лидера предприемач, увеличаващи шансовете за създаване и развитие на успешен бизнес.  Накрая на статията са цитирани ползваните източници, адаптирани от автора съобразно неговия 20 годишен опит в практиката. Вашата задача е да се оцените максимално обективно и честно по всяка една от точките (сравнете самооценките си с колеги и приятели) като използвате Ликертовата скала (избирате само един измежду следните 5 отговора: напълно съгласен – съгласен – неутрален /нито съгласен, нито несъгласен/ – несъгласен – напълно несъгласен).

 

1. Имам визия за успешен бизнес

Умението да създаваме продукт / услуга, която наистина да има значение за потребителите – да създаваме полезна стойност за тях. Колкото и добри бизнес лидери да сме, ако не създаваме стойностни за клиентите нашата фирмата няма да просъществува дълго.

успешен бизнес, академия за лидери оод2. Умея да наемам и уволнявам

На надгробната плоча на един от най-великите бизнес лидери пише: „Тук почива човек, който умееше да наема и мотивира по-способни от себе си“.. А, ако не умеем да уволняваме ще доведем фирмата до състояние, при което „една шугава овца ще разболее цялото стадо“.

3. Умея да създавам фирмена култура

За успешен бизнес, фирмата трябва да има собствено лице, всеки да има мисия и с гордост да казва „Ние правим нещата така“.

4. Умея да фокусирам усилията

В динамичния XXI век зад всеки ъгъл дебнат капани за нашето внимание.  Вниманието, концентрацията ни трябват за най-важната задача от днешния ден, месец, година. А бизнес лидерът трябва да умее да фокусира усилията на целия екип.

5. Умея да комуникирам ясно

Както никога досега в историята на човечеството, успехът в бизнеса е зависим от служителите. Бизнес лидерите постигат резултатите чрез хората и средството е въздействащата комуникация.

 6. Умея да слушам другите

Дори и най-великият лидер не може да роди толкова добри идеи, колкото група от обикновени, но мотивирани служители. Количеството идеи е ключова детерминанта на успешните и непрекъснати бизнес иновации.

7. Умея бързо да се адаптирам  към промените

Много често маркетинговата среда се променя по-бързо от фирмата. Способността да адаптираме бързо фирмата към промените предопределя дългосрочния успех на компанията.

8. Вземам бързо и самостоятелно добри решения

Най-доброто решение е враг на доброто решение.  Но откриването на най-доброто решение често е свързано с убиване на набраната инерция.  Бързина и добро решение обикновено е по-силна комбинация от забавено най-добро решение.

9. Аз съм адвокат на клиента

Всяко решение трябва да се преценя през призмата на улеснява – затруднява клиента.  Добра практика е когато всички сте на едно мнение относно ново решение да „назначите“ някого от екипа за адвокат на клиента. Адвокат, който да положи всички усилия да намери слабости в новото решение.

 

Отговори на теста „Необходими качества и умения за създаване и развитие на успешен бизнес“

Сега навярно очаквате да видите колко точки имате и до каква степен сте подготвени за стартирате успешно собствен бизнес.  Ще Ви разочаровам.  Успехът на фирмата зависи от стотици фактори, а с комбинациите между тях стават милиарди.  Не съществува тест, който да може ефективно да предсказва дали ще успеете или не да създадете успешен бизнес.  Ползата от теста за Вас е на първо място себепознание и  на второ – размисли върху на следните въпроси:
 
  • Кои ключови качества и умения вече съм развил?
  • Кои ще развия до края на тази година?
  • За кои нямам време и желание и ще търся служител, партньор, който да ги притежава?
 
 
Други публикации на тема успешен бизнес – на настоящия линк.
 

Литература:

Burgel O., Murray G.C., (2000), The International Market Entry Choices of Start-Up Companies in High-Technology Industries, Journal Of International Marketing, 8(2): 33-62.
Etemad, H. (2004), Internationalization of Small and Medium-sized Enterprises: A Grounded Theoretical Framework and an Overview, Canadian Journal of Administrative Sciences, 21(3): 1-21.
Evangelista, F. (2005), Qualitative Insights into the International New Venture Creation Process, Journal of International Entrepreneurship, 3(3): 179-198.
Eyre, P., Smallman, C. (1998), Euromanagement Competences in Small- and Medium-Sized Enterprises: a Development Path for the New Millennium?, Management Decision, 36 (1): 34-42.

Tags :, , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *