Тест 2. Логическо мислене – логика

Лидер със слабо развито логическо мислене е като куц кон, върви – но бавно.  Логика е потребна навсякъде и във всичко.  Никак не е случайно, че по „нашите“ земи, още от времето на Аристотел, та чак до 1968 г., в училищата се е изучавал предмет „Логика“.  Логиката често е враг на тоталитарните системи за управление на обществото и фирмата (но да не се отклоняваме повече).

В теста трябва да определите правилността на умозаключенията, направени на основата на едно или няколко твърдения.  Реалната дейстителност няма никакво значение.  Твърденията в теста създават нова реалност, която трябва да предопредели логичния отговор.  Възможно е да има повече от един правилен отговор или въобще да няма правилен отговор.  Времето за решаване на 12-те задачи е 8 минути.

Вземете лист и ПП (пособие за писане), настройте аларма за 8 минути.  Прочетете повторно предходния параграф, с условията.  Желаем успех!

 

1.  Някои делфини са кораби.  Някои кораби свирят на окарина.
Следователно някои делфини свирят на окарина.
а/  правилно
б/  неправилно

 

2.  Някои мечки са джуджета.  Всички джуджета обичат да рисуват.
Следователно всички мечки обичат да рисуват.
а/  правилно
б/  неправилно

 

3.  Всички елени могат да плуват.  Всички телефони са елени.
Следователно всички телефони могат да плуват.
а/  правилно
б/  неправилно

 

4.  Никой не може да стане мениджър, ако е красив.  Всички хора са красиви.
Следователно никой не може да стане мениджър.
а/  правилно
б/  неправилно

 

5.  Козите и овцете изглеждат съвършено еднакви.
Две стада никога не изглеждат еднакви.
Следователно козите и овцете не са две стада.
а/  правилно
б/  неправилно

 

6.  Всички сови колекционират марки.
Някои колекционери на марки стоят в клетки.
Следователно някои сови стоят в клетки за птици.
а/  правилно
б/  неправилно

 

7.  Всички акули не могат да плуват.  Всички акули имат криле.
а/  акулите без криле не могат да плуват
б/  някои акули нямат криле
в/  всички акули, които имат криле, не могат да плуват
г/  акулите не могат да плуват, защото имат криле
д/  акулите не могат да плуват и те нямат криле

 

8.  Само лошите хора злословят и лъжат.  Дездемона е лоша.
а/  Дездемона не лъже
б/  Дездемона не злослови
в/  Дездемона злослови
г/  Дездемона злослови и лъже

 

9.  Дънерите пият водка.   Дънерите са сини животни.
а/  всички сини животни са дънери
б/  всички сини животни пият водка
в/  дънерите, които пият уиски, са сини животни
г/  някои дънери пият водка

 

10. Някои хора са марсианци.  Марсианците са с три ръце.
а/  някои хора имат по три ръце
б/  марсианците с две ръце понякога са хора
в/  марсианци – това са хора с три ръце
г/  хората с две ръце не са марсианци
д/  марсианците, които са хора, понякога са с три ръце

11. Добрите мениджъри растат по дърветата.
Лошите мениджъри могат да пият.
а/  лошите мениджъри не растат по дърветата
б/  някои добри мениджъри са лоши, защото могат да пият
в/  лошите мениджъри растат по дърветата
г/  добрите мениджъри, които могат да пеят, могат и да пият
д/  някои лоши мениджъри не могат да пият

 

12. Всеки ромб е кръгъл.  Всички ромбове са жълти.
а/  жълтите ромбове имат кръгли ъгли
б/  съществуват ромбове с жълти ъгли
в/  съществуват кръгли жълти ъгли
г/  съществуват ромбове с кръгли ъгли
д/  ромбовете и ъглите са жълти и кръгли
Ха, сега да видим кой кум, кой сват и кой на булката брат?
Напомняме, че една птичка пролет не прави и следователно един тест не може да даде достатъчно достоверна информация за логиката ти.  Но все пак е ориентир.  А,на лидерите често им се налага да работят с ориентири.

Оценка на резултатите:

За всеки верен отговор получаваш по 1 точка.
3 – 6 точки, необходимо е да развиваш своята логика.
7 -10 точки, справил си се добре, притежаваш нормално развита логика.
11-12 точки, ти си отличник! Поздравления!  Умееш да виждаш същината на ситуациите и да предвиждаш поведението на хората около теб.
отговорите:
1-б;   2-б;   3-а;   4-а;   5-б;   6-б;   7-в;   8-нито един;   9-в,г;   10-а;
11-нито един;   12-нито един.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *