Тест 6. Лидерски умения: организираност на мениджъра

Толкова много е писано за това как да станем по-организирани, че дори да заема деветте живота на котката си пак няма ми стигне времето да изчета всичко.  Но винаги ще намеря 7-8 минути да реша кратък тест за определяне степента на организираност на мениджъра.

Отговорете с „да” или „не” на следните въпроси!
 1. Когато сутрин сядате зад бюрото си, знаете ли винаги кои са първите 2-3 неща, които трябва да се свършат?
 2. Приключвате ли ги като правило наистина в рамките на този работен ден?
 3. Справяте ли се организирано и бързо с преглеждането и отчитането на действително необходимото от получаваните периодични издания?

 4. Можете ли да разчистите всички документи от бюрото си за 1 минута?
 5. Асистентът ви може ли да Ви предостави най-много за 5 минути всеки от документите, които тя/той лично или с Ваше участие архивира?
 6. Координирате ли ежедневно задачите си с асистента и веднъж седмично – с непосредствените си сътрудници?
 7. Вашите сътрудници получават ли редовни указания и последваща обратна връзка по отношение на целите и задачите си, крайни срокове и конкретната отговорност, която имат?
 8. Проверявате ли винаги дали поставените от Вас задачи са изпълнени, в какъв срок и как?
 9. Приключвате ли работата с каквито и да са документи най-много за 1 седмица от получаването им?
 10. Изключена ли е възможността да не отговорите на важно писмо, защото сте го „забутали” някъде из бюрото си?
 11. Отсъстват ли във Вашата практика писма от Ваши кореспонденти, започващи с изрази като ”Понеже не получихме отговор на наше писмо от дата…”?
 12. Успявате ли да ограничите прекъсванията до 1-2 на важните ви и изискващи концентрация дейности?
 13. Планирате ли и придвижвате ли личните си задачи така, че никога да не бъдат оставени за последния момент, да се осъществяват „като при пожар”?
 14. Изключени ли са във Вашата работа случаи на пропускане на срещи или съвещания поради забравяне?
 15. Ограничавате ли носенето на служебни материали в къщи, за да работите там най-много до един път седмично?
 16. Получавате ли винаги достатъчно кратки и ясни доклади и записки от сътрудниците си, така че да няма нужда от разяснения?
 17. Вашите собствени доклади и документи отговарят ли на същите изисквания?
 18. Завършват ли вашите сътрудници работите си докрай, така че Вие само да ги проверявате, но не и да ги довършвате?
 19. Имате ли време за обмисляне и провеждане на нови съществени мероприятия за осигуряване на развитие в областта, за която отговаряте (т.е. не сте „удавен” в рутинни задължения)?
Колкото повече отговори „да” имате толкова по-организиран сте. Няма за какво да се притеснявате, ако имате над 15 отговора „да”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *