Управление на маркетинга. Част I: Взаимодействие между цена и асортимент за повишаване на приходите от продажби.

Управление на маркетинга – определение.

Бащата на традиционната маркетингова концепция – проф. Филип Котлер – дефинира управлението на маркетинга като процес на планиране и реализиране на концепцията за четирите елемента на маркетинговия микс: продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна политика на продукт или услуга, създаден/а за взаимноизгодна размяна с целеви групи и удовлетворяваща целите и на клиента и на производителя.

В настоящата статия ще разгледаме как добрата координация между цена и асортимент води до увеличаване на приходите.

В бирария в САЩ направили следното маркетингово проучване:

Етап 1.  Взаимодействие цена и асортимент:

В деня на проучването в бирарията продавали само два артикула бира: единият – на цена $1.80, другият – на цена $ 2.50. В края на деня 20% от посетителите закупили бира на цена $1.80, а 80% – на цена $2.50 (виж фигура 1. Разпределение на приходите при два артикула)

При 1000 посетители, сумарните приходи за деня са:
200*1.80+800*2.50 = $ 2360

Етап 2.  Взаимодействие цена и асортимент:

На следващия ден от маркетинговото изследване добавили трети артикул бира: новият бил на цена $1.60. При този вариант на предложения асортимент 0% от клиентите закупили бира на $1.60, 80% – $1.80 и 20% на $2.50. (виж фигура 2а. Разпределение на приходите при три артикула)

При 1000 посетители, сумарните приходи за деня са: 0*1.60+800*1.80+200*2.50 = $ 1940

Етап 3.  Взаимодействие цена и асортимент:

В последния ден от проучването маркетинговите специалисти заменили артикула на цена $1.60 с артикул бира на цена $3.40. При този вариант 5% от посетителите на бара закупили бира на $1.80, 85% – $2.50 и 10% на $3.40. (виж фигура 2б. Разпределение на приходите при три артикула)

При 1000 посетители, сумарните приходи за деня са: 50*1.80+850*2.50+100*3.40 = $ 2555

Извод от направеното маркетингово проучване.

От това изследване е изведен принципът за максимизиране продажбата на артикула със средна цена (от три артикула). Чрез промяна в асортимента и ценовия диапазон на предлаганите продукти или услуги можем да управляваме кой артикул да се продава повече.

Промяната може да доведе както до увеличаване, така и до намаляване на приходите.  Умелото прилагане на техниките за координиране на различните елементи от маркетинговия микс увеличава приходите.  В проведеното проучване, вариант три носи на фирмата с 31.7% повече приходи, отколкото вариант 2 (получено: ($2555 / $1940 – 1)*100).

Правилното внедряване на добрите маркетингови практики има положителен ефект върху финансовия резултат на компанията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *