4 правила за успешна промяна в организацията

Нуждите и потребностите на клиентите се менят с времето и бизнес лидерите нямат алтернатива на адекватните промени в тяхната компания.  С изключение на вдъхновителите за промяна (обикновено от мениджмънта), всички се съпротивляват на промяната, най-вече поради несигурността, която я съпътства.  Тази съпротива затруднява успешната промяна.

Успешна промяна – дефиниция

В тази статия под „успешна промяна“ се има предвид: подобряване оперативните резултати на фирмата и създаване на работещи процеси, гарантиращи непрекъснати бъдещи подобрения.

В изследване на McKinsey, април 2015 г., от 1713 анкетирани фирми само 26% посочват, че са осъществили успешна промяна (фиг.1).  В аналогично проучване от 2012 г. постигналите успешна промяна са били 20%.  С други думи, успешното внедряване на промени е наистина трудно.

Някои фирми са се справили отлично.  От техния опит за извлечени четири правила за успешна промяна: фокус върху хората, лидерство чрез личен пример, непрекъсната комуникация и предприемане на повече и добре координирани действия.

Фокус върху хората

Успешната промяна се отнася и за хората и за процесите.  Гарантирането на непрекъснати бъдещи подобрения, обаче, изисква бизнес лидерите да „продадат“ промяната на своите служители.  Как?  Чрез мотивиране на всеки един ключов служител; обучения в необходимите професионални умения; създаване на среда, в която свободно да експериментира, да греши; вменяване на отговорност; награждаване на всеки негов успех и др.  Крайната цел е лидерът да помогне на хората да прегърнат несигурността, която съпътства промяната (а, промяната е неизбежна в динамичния XXI век).

Лидерство чрез личен пример

Лидерството има значение.  То не може да бъде делегирано на мениджъра, отговорен за координиране процеса на промяната.  Лидерите трябва да демонстрират новото поведение, което изискват от служителите.  Твърди се, че по време на промени приблизително 40-50% от времето си бизнес лидерите трябва да прекарват там, където се произвежда най-голяма част от добавената стойност, на предната линия… Едно, единствено действие в посока „промените се отнасят само до служителите, не и за мениджмънта“ и шансовете за успешна промяна се стопяват значително.

Непрекъсната комуникация

Двата най-мощни инструмента при ръководене на хора към успешна промяна са личният пример и комуникацията. Служителите имат нужда непрекъснато да им се разказва вълнуваща ангажираща конкретна история за течащата във фирмата трансформация, за ползите от нея, за текущия етап, за трудностите, за постигнатия до момента напредък във внедряването на промяната. Непрекъснатата комуникация обслужва две основни цели: да гарантира, че промяната е приоритет номер едно на всички нива във фирмата и да намали разрива между очакванията на служителите и това, което виждат очите им (повечето нямат достъп до цялата бизнес картина).

Предприемане на повече и добре координирани действия

Успешната промяна – подобряване оперативните резултати на фирмата и създаване на работещи процеси, гарантиращи непрекъснати бъдещи подобрения – изисква усилна работа. На фиг.1 ще забележите, че по абсцисната ос са нанесени 24 често срещани действия, изпълнявани по време на успешната промяна (ще напиша отделна статия за тях). Някои от тях имат по-голямо въздействие върху успеха от други. Силата на влиянието е различна за различните компании. Това, което е важно за 24-те действия е, че трябва да се прилагат заедно. Проучването на McKinsey, фиг.1, показва пряка зависимост между големия брой прилагани действия и успешната промяна.

Друг интерес статистически факт от проучването е, че сред фирмите, умело използвали четирите правила за успешна промяна 79% са я достигнали. С други думи, струва си бизнес лидерите да инвестират в усъвършенстване прилагането на четирите правила. Посочени в статията разсъждения са напълно валидни и за успешно въвеждане на промяна в самостоятелен отдел, в рамките на по-голяма организация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *