7 стратегически принципа за успешно мотивиране на екип

Мотивиране на екипите – вечна тема.  Защо?  Защото много малко лидери успяват да мотивират дългосрочно своите екипи.  Мотивирането е временно и динамично явление.  Литературата е залята от техники за мотивиране – добри краткосрочни техники.  Ала техниките без обща дългосрочна стратегия са като къща без основи – при силна буря се срутва и наранява обитателите.  Проблемът с мотивирането на екипи има три основни елемента: лидерът, екипът и начинът и времето на прилагане на мотивиращите действия, координирани в единна стратегия.

мотивиране на екипа, академия за лидери оод

Природата на човека и бизнес лидерът

Болшинството хора сме егоисти по природа.  В повечето ситуации първата ни мисъл е свързана със собствените ни интереси: „Как това ще ми помогне?“, „Какво ще спечеля?“, „В каква степен ме засяга това?“ В същото време, от благоприличие, се опитваме да прикрием егоизма си.  Нашият егоизъм и способността ни да го замаскираме са проблеми за вас като бизнес лидери.  Отначало вие може да си мислете, че хората от екипа ви са истински ентусиазирани от общата цел – това гласно твърдят те и демонстрират с част от действията си.  Но с времето откривате, че някои личности използват своето положение в групата за лични интереси и в ущърб на общата цел.  Ако продължите да наблюдавате, без да действате, един ден ще се събудите, за да установите, че ръководите екип от егоисти, гледащи през пръсти задълженията си и дори подкрепящи с безразличието си разложението на трудовата дисциплина.

Като истински лидери, в такава ситуация, започвате да търсите и анализирате причините, довели до тази ситуация.  При анализите може да откриете, че сте поощрявали и награждавали хората – само за да откриете, че сте ги развалили, подхранвайки техния егоизъм.  Можете да откриете, че сте ги санкционирали и дисциплинирали – само за да установите, че сте ги отчуждили и разрушили доверието между вас.

Проблемът  не е само в това какво правите, а във факта, че го правите със закъснение и в противоречие на стратегическите принципи за мотивиране.  Открили сте, че имате немотивиран екип след като мотивацията си е отишла.  Мотивацията може да дойде само от върха, тоест от вас – лидерите.  За да сте успешни вдъхновители трябва да действате докато мотивацията все още я има в екипа.  И трябва да действате принципно, в съответствие със стратегическите принципи.  Важно е да следвате колкото е възможно повече от посочените принципи; нито един от тях не е по-малко важен от другите.

7 стратегически принципа

Първи принцип на мотивиране: Обединете екипа около кауза.

В XXI век повече от всякога хората имат нужда да вярват в нещо.  Много от тях чувстват празнота в душата си, и оставени сами на себе си, може да я запълнят с Фейсбук, криминални хроники или пълно бездействие, гарнирано с максимум празнословие, но вие може да спечелите предимство като ги насочите към кауза, на която си струва да се посветят.  Накарайте ги да се чувстват част от екип, който се бори за достойна кауза. Колкото повече те мислят за екипа, толкова по-малко мислят за себе си. Не след дълго хората започват да свързват собствения си успех с този на екипа; техните лични интереси и по-висшите интереси съвпадат.  В такъв тип екипи индивидите знаят, че чрез егоистично поведение ще изпаднат в немилост в очите на колегите. Те се съобразяват с някакъв вид екипна съвест.

Каузата може да бъде всичко,  което поискате, но вие трябва да я представите като прогресивна, насочена към бъдещето, обречена на успех.  За пример, от историята знаем, че наличието на враг (конкурент), когото да мразите (съревновавате) обединява групата (и дори цели народи).  След като такава отрицателна емоция може да спотява, представете си какви чудеса може да извърши за обединението и мотивацията на екипа една благородна кауза.  Ако вие, лидерите, пренебрегнете този първи принцип, по-скоро рано отколкото късно, ще се озовете сред група от наемници.

Втори принцип: Грижете се за материалното благополучие на хората си

Хората не могат да бъдат мотивирани продължително време, ако материалните им нужди не са задоволени. Егоизмът изплува на повърхността, когато индивидите се чувстват несигурни и ощетени и те започват да търсят материалното вън от екипа – в съответствие в приоритетите физиология и сигурност от йерархията на потребностите на А. Маслоу. Използвайте кауза, за да ги сближавате помежду им, но задоволявайте и материалните им нужди. Не ги разглезвайте обаче с прекомерно заплащане (прекомерно е трикратно над средното за длъжността и бранша);  по-важно е да се грижите за тях с майчинско/бащинско чувство, да мислите за тяхното удобство. Ако се грижите за физическите им нужди, ще ви бъде по-лесно да изисквате повече от тях, когато ви се наложи.

Трети принцип на мотивиране: Бъдете за пример

Ентусиазмът, с който хората са се присъединили към дадена кауза, с времето започва да отслабва. Най-големият убиец на ентусиазма у индивидите е противоречието между думи и дела при техния лидер.  Пример: кауза „Клиентът е бог“.  По време на съвещание на мениджърския състав връхлита гневен клиент. Управителят го скастря да изчака да свърши съвещанието и ще му обърне внимание.  30 минути по-късно клиентът си тръгва без да дочака края на съвещанието.  Как ли ще постъпят присъстващите мениджъри в подобна ситуация?  А техните служители?  Кой ще остане да вярва в каузата? Вие трябва да бъдете за пример в сериозното отношение към каузата. Наместо да бутате служителите, накарайте ги да тичат, за да не изостанат от вас.

Четвърти принцип: Въздействайте върху емоциите им

Smiling business people applauding a good presentation

Най-добрият начин да се мотивират хоратане е чрез логиката, а чрез чувствата им. Директният апел към чувствата обаче ще бъде възприет като опит за манипулиране. Емоционалният апел изисква предварителна подготовка: спечелете / заслужете доверието им, обединете ги в екип с обща кауза, интересувайте се истински от тях и се научете да драматизирате.  Повечето системи за мотивиране на персонала са: набор от „универсални“ правила, които се прилагат механично; често и със закъснение спрямо момента на събитието, причина за задействането им; несъобразени с личността на конкретния служител и недокосващи чувството им за принадлежност към значима група с важна кауза.

Пети принцип: Фокусирайте жизнената енергия на екипа

Всеки екип има своя специфична жизнена енергия, която има две измерения: физическо и психическо. Успешният лидер разбира и управлява тази енергия. Враг номер едно на тази жизнена енергия е безделието. По време на безделие избуяват съмненията и егоистичните интереси надделяват над екипните. Всеки ръководител трябва да се грижи хората да бъдат заети с нещо полезно, да действат целенасочено в посока реализиране на каузата. Проактивните действия концентрират и подхранват жизнената енергия на екипа, вдъхновяват.


Шести принцип на мотивиране: Осигурявайте победи на екипа

Вярата в собствените сили и самочувствието на екипа се градят чрез постигане на зададените цели (успехи).  Служителите постигнали заедно успехи изграждат  екипна култура и стандарти за работа. Поддържането репутацията на екипа става въпрос на чест и индивидуална гордост; всеки, който принизи стандарта, се чувства засрамен и се стреми да се коригира, да стане по-добър. Колкото повече успехи (победи) осигурите на своя екип толкова по-силна и по-ефективна екипна култура ще изгради той. Проява на мъдрост е да започнете с по-лесни цели, по-малки победи, но повече на брой, за да подхраните увереността в способностите. Успехите ще подпомогнат сплотяването на екипа. Създайте символи и девизи за екипа. Ще се изненадате колко много хора искат да бъдат част от такъв успешен екип със силно изразена идентичност.

Седми принцип: Отървете се от провокаторите

Какво ще стане ако оставите провокатори от екипа непрекъснато и систематично да мърморят, да недоволстват, да се съмняват в способностите на екипа, да пречат на избрания от вас курс?  Обикновено, за няколко месеца, провокаторите успяват да разпространят неувереност, безпокойство и паника сред членовете на екипа, разцепват го на привърженици и противници на каузата. В името на бъдещите успехи на екипа е необходимо да се отървете от провокаторите възможно най-бързо. Във всеки екип има членове, които са по-мотивирани, целеустремени и дисциплинирани от другите – те са вашите „герои“.  Развийте тяхната готовност да ви сътрудничат в името на постигането на целите. Използвайте ги като примери. Тези хора ще предпазват екипа от вредното влияние на новопоявили се провокатори.

Мотивиране на екипа – заключение

Ако във вашата фирма има действаща система за мотивиране, проверете колко от 7 стратегически принципа са залегнали в нея.  Опитайте се да включите липсващите.  Ако при вас не съществува система за мотивиране или е неефективна, при изграждането на нова включете колкото можете повече от описаните принципи.  Не забравяйте: едно е да имате писмена система за мотивиране, ала съвсем друго е да я накарате да заработи ефективно.  По прогнози на Евростат(1) , от 2010 година, които за съжаление вече се сбъдват, до 2060 година населението на България ще намалее с 27 % и следователно задържането и мотивирането на служителите ще става все по-приоритетна задача за всяка фирма. Бъдете лидери в мотивацията!

(1) Eurostat, News Release, 80/2011 – 8 June 2011, Population projections 2010-2060

По мотиви от книгата на Робърт Грийн „33-те стратегии за войната“.

Други статии по темата за мотивиране – на следния линк.

Tags :, ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *