Author Archives: admin

Тест делегиране – колко умело делегирам

Делегирането е вторият най-често срещан проблем, след ефективното комуникиране, у мениджърите по целия свят. Именно от умението на ръководителя да делегира по най-правилен начин зависи в голяма степен неговата ефективност, способността му да постига високи резултати.


Прочети..

Бизнес растеж – как да го постигнем

Време е да споделя (похваля), че след 2.5 години и 2400 трудочаса излезе от печат първата ми книга Бизнес растеж – как да го постигнем. Ръководство на успешния мениджър.

Предназначена е за хората, които истински уважавам – мениджърите, които искат днес да знаят повече от вчера, а утре да могат повече от днес.

Подробна информация за цветното издание, твърди корици, 320 стр. можете да откриете ТУК.

Бизнес растеж - как да го постигнем. Ръководство на успешния мениджър, книга, д-р Владислав Цветанов

П.П.
При желание, тези от вас, с които сме работили заедно или се познаваме, могат да си поръчат автограф. На читателите, с които не се познавам лично, мога да напиша единствено искрено пожелание за успехи.


Прочети..

Делегиране – критично важен мениджърски инструмент

Делегиране – възлагане на задача, извън обичайните за съответния служител, в едно с необходимите правомощия за изпълнението й.  Приключването на задачата слага край на правомощията.

Тревожно голяма част от мениджърите не правят разлика между делегиране и разпределяне на задачи.


Прочети..

Интересът на банките срещу интересите на народа и бизнеса

Банките изпълняват три важни функции в икономическия живот на страната: кредитно посредничество, платежно посредничество, съхранение на ценности и пари. И в трите функции банките, опериращи в България, се представят по-слабо от своите посестрими в Европа.  Вероятните ключови причини са: (1) недостатъчното познаване и разбиране на потребностите на клиентите, (2) слабият мениджмънт и (3) неефективният банков надзор.


Прочети..

Организационна производителност и организационна промяна. Модел на Бърк и Литуин

Моделът на Бърк и Литуин е ценен управленски инструмент в две направления: за диагностициране на текущата организация и за планиране на организационна промяна. Той създава възможности за мениджърите да бъдат по-ефективни, да постигат по-високи резултати.


Прочети..