Author Archives: Wic bg

Себепознание #2

Джиду Кришнамурти (1895-1986) – цитат

Не можете да откриете истината чрез някой друг.  Истината не е нещо статично, тя не битува на едно и също място, тя не е някаква цел.  Напротив, тя е жива, динамична, жизнена.  Истината е неизвестното и ум, който търси истината, няма никога да я намери, защото съзнанието е изградено от известното, то е резултат на миналото.  Истината ще навести само съзнание, освободило се от известното. Умът е хранилище на известното.  За да може умът да бъде в състояние, при което неизвестното ще се появи, той трябва да има съзнание за себе си, за предишния си опит, за подсъзнателното, за своите реакции и структура. Когато стигне до пълно познание на себе си, тогава съзнанието се освобождава напълно от известното.  Само тогава истината може да дойде при вас неканена. Истината не принадлежи нито на вас, нито на мен. Не можете да я въздигате в култ. Няма път, който води към истината.  Трябва да навлезете в неизследваното море сами.

Джиду Кришнамурти (1895-1986) – цитат

Отъждествяването с нещо голямо (партия, религия, нация, велика идея) е психологическа необходимост за онези, за които самочувствието е важно, но то създава конфликти и сблъсъци между хората (в името на „правата” вяра са извършени най-много убийства). Вярата дава на човека храна, но едновременно с това е източник на несигурност. Човек може да разбере това само когато развие своята интелигентност – умението да вижда нещата такива, каквито са.

Джиду Кришнамурти (1895-1986) – цитат

Подхождаме към проблемите на нашето време не с любов и проникновение, а с готови формули и системи – макар и остарели, погрешни и неефективни. Но истинските хора не трябва да следват формули, защото те водят до „сляпо“ мислене. Пристрастяването към формулите е почти всеобщо, защото нашата възпитателна система проповядва Какво да се мисли, а не КАК да се мисли. Това, което човек трябва да направи, за да посрещне новото предизвикателство е да се оголи напълно, да отхвърли изцяло произхода и средата си и да посрещне предизвикателството по нов начин. Само творческо разбиране на самите нас може да създаде щастлив свят.

Джиду Кришнамурти (1895-1986) – цитат

Правилното мислене не е резултат от култивиране на интелекта, нито пък е нагаждане към авторитета, колкото ценен и благороден да е той.  Правилното мислене идва със самопознанието.  Надежда за по-добро бъдеще има в хората, не в обществото, не в лидерите или религиозните системи.  Надежда има във вас и в мен.  Докато, ние хората, не се променим няма как създадените от нас организации да се променят…

Джиду Кришнамурти (1895-1986) – цитат

Когато сме вътрешно бедни, ние се отдаваме на външна показност посредством богатство, власт, притежания.  Ако сърцата са ни празни, трупаме вещи.

Джиду Кришнамурти (1895-1986) – цитат

Забравили сме добротата, забравили сме да гледаме звездите, дърветата, отраженията във водата.  Търсим непрекъснато нови възбуди, трепети, изпитваме непреодолимо желание за различни усещания.  Именно тези желания и тяхното удовлетворяване изхабяват и затъпяват ума и сърцето.

Джиду Кришнамурти (1895-1986) – цитат

Щастието никога не се постига чрез някаква система от идеи.  Самоусъвършенстването, което е друг начин за обезпечаване сигурността на Аза, на „моето” не е съзидателно, нито е любов към красотата.

Джиду Кришнамурти (1895-1986) – цитат

Любовта към красотата може да бъде изразена с песен, с усмивка или мълчание, но повечето хора не са склонни да замълчат. Ние не намираме време да наблюдаваме птиците, носещите се по небето облаци, защото сме твърде заети с търсене на удоволствия. Как да помогнем на децата да имат будно съзнание и чувствителност, когато в сърцата ни няма красота? Опитваме се да почувстваме красотата, като избягваме грозотата, но това води до безчувственост. Трябва да сме чувствителни, за да развиваме това качество и у младите. Нека използваме всяка възможност, за да събудим в тях радостта от съзерцанието не само на красотата, създадена от човека, но и красотата на природата.

Ерих Фром (1900-1980) – цитат

При бюрократично организирания и централизиран индустриализъм, вкусовете се манипулират така, че хората да потребяват максимално, при това по предсказуем и доходоносен начин. Техните интелект и характер се стандартизират чрез все по-налагащите се тестове, които отдават на посредствените и неизобретателните предпочитание пред оригиналните и дръзките…Накратко: интелектуализацията, количествуването, абстрактизацията, бюрократизацията, овеществяването – главните черти на съвременното индустриално общество – приложени към хората, а не към вещите, са принципи не на живота, а на механиката. Хората, живеещи в такава система, стават безразлични към живота и дори започва да ги привлича смъртта. Те не го осъзнават. Те вземат тръпките на възбуда за радост от живота и живеят с илюзията, че са живи, когато притежават и използват много вещи (отпечатано 1956 г.).

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Уважението към другите хора е в основата на добрия живот, на доброто общество!

 


Прочети..

Себепознание #3

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Ако, когато надникнеш в сърцето си, не откриеш там нищо лошо, за какво има да се тревожиш? От какво има да се страхуваш?

Мишел дьо Монтен (1533-1592)

Истинското огледало на нашия начин на мислене е нашия живот.

Неизвестен автор – афоризми

Чудото е събитие, описано от хора, които са го чули от онези, които не са го видели.

Рут Кроули (1907-1955)

Помнете, че истинската мярка за човека е как се отнася към този, който не може да му бъде полезен.

Хораций (Квинт Хораций Флак) 65 пр.н.е. – 8 пр.н.е.

Можеш да избягаш от обществото, но не можеш да избягаш от себе си.

Ю.Дж.Кришнамурти (1918-2007) – мъдрост

Природата е заета със създаване на абсолютно уникални личности, докато културата е създала един универсален калъп, към който всички трябва да се нагодят. (Стремежът към тази съвършена личност е причина за много от проблемите и нещастието ни)

Ю.Дж.Кришнамурти (1918-2007) – мъдрост

Какво иска човек? Човек иска да е щастлив без нито един миг на нещастие.  Търси непрекъснато удоволствие без болка.  Това е основният стремеж – неизменност, постоянство.  И този сремеж създава цялото религиозно мислене – Бог, Истината, Реалността.  Нищо в живота не е вечно, но ние желаем да имаме нещо вечно.

Ю.Дж.Кришнамурти (1918-2007) – мъдрост

Оттук нататък спасението няма да дойде от духовните ценности, нито от морала, нито от „Обичай съседа си като себе си!”, а от страха, че самото ни съществуване е заложено на карта.  Няма как да оцелеете, ако не оцелее човека до вас.  Ще ви спаси начина, по който функционира човешкото тяло, начина по който функционират животните, а не сътрудничество, базирано на любовта и братството.  Животните не избиват себеподобните си заради някаква идеология или Бог (убиват само за да оцелеят и оставят неизяденото на другите живи същества).

Ю.Дж.Кришнамурти (1918-2007) – мъдрост

Когато тялото срещне кобра, отскача назад и после си продължавате по пътя.   Вие никога няма безпричинно да нараните кобра.  Сътрудничеството в случая се появява от егоизма на взаимното оцеляване.  Подобно на клетката в тялото ви, която може да оцелее, само ако си съдейства с клетката до нея. Иначе няма да има никакъв шанс за оцеляване.  Това е единственият начин, по който можем да живеем заедно.  Но това трябва да навлезе във вашето „съзнание”, ако искате да използвате тази дума.  Само тогава ще има мир по света!

Ю.Дж.Кришнамурти (1918-2007) – мъдрост

Интелектът е създаден от културата и е придобит. Необходимата за оцеляване интелигентност вече е налице в живия организъм. Не е необходимо да научавате нищо допълнително. Но, за да оцелеете в света, който ние сме създали, света на идеите трябва да учите разни неща. Трябва да се борите за вашето парче от баницата. Ето я дилемата – от една страна тялото знае всичко, за да оцелее, от друга – „нашето” общество изисква да знаем още и още. Това противоречие ни превръща в невротици. Това общество ни учи да заграбваме всичко. Животните убиват само за да оцелеят и оставят неизяденото на другите живи същества. Ако и хората постъпвахме така нямаше да има никакъв недостиг. Днес ресурсите на планетата са достатъчни да изхранваме 12 милиарда души.

 


Прочети..

Себепознание #4

Ю.Дж.Кришнамурти (1918-2007) – мъдрост

Всички човешки същества в същността си са еднакви.  Няма никаква разлика.  Вероятно културата е виновна за различията.  Бидейки такива, каквито сме, светът не може да бъде по-различен.  Докато във вас има стремеж да промените себе си, ще искате да промените и света.

Ю.Дж.Кришнамурти (1918-2007) – мъдрост

Проблемът е следния:  Природата е създала всички видове на планетата. Човешкият вид не е по-важен, от който и да е било друг вид.  Човекът сам си е отредил най-високото място.  Той вярва, че е създаден за някаква по-висша цел.  За това е виновна ценностната система, която сме създали.  В даден момент от еволюционното развитие на човека, стремежът му да търси нещо (съвършения човек, власт, удоволствие, знание) е станал необходимост.  Тогава човекът се е отделил от Природата.

Ю.Дж.Кришнамурти (1918-2007) – мъдрост

Защо Природа първо иска да създаде, а после да разруши? – Защото всъщност нищо никога не се ражда и нищо никога не умира. Това, което създава промеждутъка между творение и унищожение, или времето между тях, е мисълта. В Природата изобщо няма смърт или унищожение. Има само пренареждане на атоми.

Ю.Дж.Кришнамурти (1918-2007) – мъдрост

Ние смятаме, че мислите са вътре в нас и се самозараждат. Всъщност има нещо, което аз наричам мисловна сфера. Тя представлява всички мисли, преживявания и чувства на хората, които се предават от едно поколение на следващото. Мозъкът не е творец, а само реагира на стимули. Това, което наричате мисъл е активността на невроните в мозъка. С други думи, мисълта е памет. Някакъв стимул активира мозъка чрез сетивните възприятия и задейства паметта. Мозъкът е компютър, натъпкан с много боклук. Така, че той не твори. Мозъкът не се интересува от решаването на проблемите, които сами сме си създали. Той просто не е в състояние да се справи с проблемите, създадени от мисълта. Мисълта е неприсъща на мозъка и е извън него.

Ю.Дж.Кришнамурти (1918-2007) – мъдрост

Тялото не иска нищо да учи или знае, защото разполага с вродена интелигентност, която му помага да оцелее.  Ако тялото се окаже в джунглата, то ще оцелее; ако не – умира.  Но ще се бори до последен дъх.  Това е начинът, по който функционира човешкото тяло. Атомите в него са групирани по един начин и в момента на смъртта, се прекомбинират.  Ще бъдат използвани за нещо друго.  Така че за тялото няма раждане и смърт.  Мъртвото тяло е пълно с живот.  Разлагането му дава живот на други организми.  Ако смъртта осигурява живот, защо я наричате смърт?

 


Прочети..

Самоусъвършенстване #1

Агни Йога – мъдрост

Най-вредна е мисълта, че сте отдали всичко без награда.

Аристотел (384 BC – 322 BC) – афоризми

Който се движи напред в науката, но изостава в нравствеността, повече върви назад.

Джордж Бърнард Шоу (1856-1950)

Научихме се да летим като птици, да се гмуркаме като риби.  Остана ни да се научим да живеем като хора.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Който изисква много от себе си и малко от другите, ще се предпази от негодуванието на околните.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Човек, който направи грешка и не я поправи, прави нова грешка.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Когато срещнеш достоен човек, стреми се да му подражаваш! Когато срещнеш недостоен човек, анализирай себе си!

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Никое прегрешение не считай за толкова безобидно, че да го извършиш! И никоя добродетел не считай за толкова малка, че да я пропуснеш!

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Искреността и истината са в основата на всяка добродетел.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Значимият човек винаги мисли за добродетели, обикновеният човек – за благини.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Накъдето и да тръгнеш, върви с цялото си сърце!

 


Прочети..

Самоусъвършенстване #2

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Всяка истина има четири края. Като учител аз ви показвам единия край, а вие трябва да намерите другите три.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Който иска да потуши страстите, като ги задоволява, той гаси огън със слама.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Перфектната добродетелност представлява способността навсякъде да прилагаш следните пет черти: улегналост, великодушие, добросъвестност, искреност, доброжелателство.

Линус Карл Полинг (1901-1994) – цитат

Най-добрият начин да ти хрумне добра идея е да имаш много идеи.
(предоставен от Владимир Райков)

Марк Твен (1835-1910) – цитат

Да имаш кураж не значи да не се страхуваш – това значи да те е страх и въпреки това да имаш воля да продължиш.

Неизвестен автор – мъдрост

Нуждата не признава закони.

Неизвестен автор – мъдрост

Който не се стреми да стане по-добър, той престава да бъде добър.

Шърли Маклейн Бийти (1934)

Уча се да отказвам неща, които биха довели до успех, ако условието е да заплатя с вътрешното си спокойствие.

 


Прочети..