Делегиране – критично важен мениджърски инструмент

Делегиране – възлагане на задача, извън обичайните за съответния служител, в едно с необходимите правомощия за изпълнението й.  Приключването на задачата слага край на правомощията.

Тревожно голяма част от мениджърите не правят разлика между делегиране и разпределяне на задачи.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – 

Делегиранеto e вторият най-често цитиран от мениджърите проблем (първият е комуникацията „мениджър-служител).  Мнозинството мениджъри:

 • не различават делегирането от разпределянето на задачи;
 • нямат понятие кои задачи са подходящи за делегиране и кои – не;
 • не познават елементите на процеса делегиране;
 • и съответно, не умеят да делегират.

Определение за делегиране:

Делегирането е възлагането на задача, извън обичайните за съответния служител, в едно с необходимите правомощия за изпълнението й.  Приключването на задачата слага край на правомощията.

Неумелото делегиране често стресира и демотивира делегирания,  разочарова делегиращия и „изяжда“ ценно управленско време, понижава сумарния резултат на екипа.

Бариери пред ефективното делегиране

 

Причините, които посочват мениджърите, да не делегират са обобщени в четири групи:

 1. недостатъчно време да делегират;
 2. колегите не могат да работят без надзор;
 3. недостатъчни умения у колегите;
 4. демотивирани и недооценени служители (не по вина на прекия ръководител).

Цитираните бариери пред ефективното делегиране отразяват факта, че процесът делегиране не е нито елементарен, нито безрисков

Недостатъчното време е най-често цитираната пречка пред делегирането и най-трудната за преодоляване. Видимо изборът на задачи за делегиране, на кой точно колега да делегираме,  инструктирането му, системният мониторинг на изпълнението изискват управленско време от близкото бъдеще. Невидим остава дългосрочният ефект от ефективното делегиране: спестеното време на делегиращия, разгърнатия потенциал на делегирания колега и повишената ефективност на екипа. Често, спешността на текущите оперативни задачи не позволява да се осмислят бъдещите ползи от делегирането. И у претоварените ръководители възниква въпросът:

– Необходимо ли е да делегирам

 

Ползите от делегиранеto са в три направления.

Първо, за ръководителя; инвестираното днес време в ефективно делегиране се отплаща в освободено управленско време в недалечно бъдеще. Това време следва да се посвещава на по-значими от делегираната задача дейности. Чрез делегирането се повишава продуктивността и на мениджъра, и на делегирания. Ефективното делегиране създава по-компетентни и по-ангажирани служители, които при успешно изпълнение на поставените им задачи увеличават своите увереност, удовлетворение и принос за успеха на отдела (отделно се увеличава стойността на мениджъра в очите на висшестоящите). В частност, при отсъствие на ръководителя по болест, отпуск, командировки, неколкократно делегираните  могат да го покриват по-дълго време, без работата да пострада. Общата ефективност на отдела / фирмата се повишава като резултат от делегирането.

Второ, за делегирания служител възникват възможности за личностно развитие, разгръщане на потенциала му. Той увеличава своя принос и роля в успеха на отдела. Разширеното от делегирането портфолио от личностни компетенции и професионален опит създават предпоставки за кариерно израстване.

Трето, компанията извлича ползи от:

 • по-ефективното използване на персонала, подобрената екипа работа;
 • задържането на по-добрите кадри, в следствие от повишената им удовлетвореност и разгърнати умения, от намаляване на броя на болничните;
 • общата ефективност на компанията се увеличава поради повишени стандарти и изпълнение, ускорения процес за вземане на решения и нови подходи към проблемите.

В резюме, инвестицията в развиване на делегиранеto до майсторско ниво се отплаща многократно, като ползите са за делегиращия, делегирания и компанията.

П.П.

Веднъж годишно Академия за лидери ™ организира открит семинар на тема „Делегиране и Приоритизиране“.

Вътрешнофирмените тренинги се договарят по удобство на страните.

П.П.П.

Тест 4. Текущи умения за делегиране с коментари върху верния отговор ще намерите ТУК.

Tags :, , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *