Лидерство

Лидерите не представляват лидерството.  Лидерството обединява всички мениджърски кадри в дадена компания (не само лидерите).  Добрите бизнес лидери не просто изграждат личния си авторитет и надеждност.  Те изграждат и лидерските способности в организацията или капацитета й да утвърждава бъдещи лидери.  Отделните лидери са важни членове на организацията, но изграждането на лидерство е дори още по-важно, за да се създаде следващото поколение лидери, които могат да постигат резултати.  Лидерството е налице, когато компанията е създала повече от един двама индивидуални лидери. Лидерството има по-голямо значение, защото не е обвързано с конкретна личност, а с процеса на изграждане на лидери. Д. Улрих, Н. Смолуд (2007).  Кенет Бланчард (2009) дефинира лидерството като способността да въздействаме на другите като разкриваме техния потенциал да влияят върху по-доброто.

« Back to Glossary Index

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *