Маркетинг Микс

Н. Бордън пръв въвежда термина „маркетинг микс“ през 1960 г. за определяне съвкупността от действия, които фирмата извършва, за да подтикне клиентите към покупка на нейните продукти и услуги. Дж. Макартни (1960 г.) определя четирите елемента на маркетинг микса (4Р): Price (ценова политика), Product (продуктова политика), Promotion (промоционална политика) и Place (дистрибуционна политика)На цената на известно припокриване между елементите, някои автори добавят към елементите на маркетинг микса 6 допълнителни: Positioning (позициониране), Packaging (опаковка), People (хора), Partnership (партньорство), Physical Environment (физическа среда) и Process (процес).

« Back to Glossary Index

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *