Стратегическо управление

Стратегическото управление е процес, който определя фундаменталните цели и задачи на компанията и който осигурява набор от решения, позволяващи постигането на тези цели и задачи в дългосрочен план, при осигуряване на гъвкавост в краткосрочен план (Cole, 1994)1.   Стратегическото управление има за цел да отговори на шест въпроса:

  1. Каква е същността на нашия бизнес?
  2. Къде сме в момента?
  3. Къде искаме да стигнем?
  4. Струва ли си?
  5. Кой е най-добрият път?
  6. Как възнамеряваме да стигнем там?

1 Cole, G.A. (1994), Strategic Management, Theory and Practice, New York, NY: DP Publication Ltd.

« Back to Glossary Index

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *