Консултантски услуги в България – ТВ интервю

Особености на българските консултантски услуги /14 мин/

Теми в ТВ интервюто

  • трите индустрии, които най-често потребяват консултантски услуги в областта на мениджмънта
  • характеристики на предприемаческия стил на управление
  • кой е най-големият мениджърски проблем
  • какво се случва с фирмата, когато директорът не делегира
  • кога компаниите търсят консултантски услуги
  • неосъзнатите клиенти, можем ли на петокласник да даваме задачи за десети клас
  • проекта Академия за лидери – 9 дневна програма за разгръщане потенциала на мениджърския състав

Подходи и модели за бизнес растеж – част I

Как дефинираме бизнес растежа?  Кои са четирите измерения на растежа?  Кои са двата принципно различни подхода?  Кои са предимствата и недостатъците на всеки от тях?


Прочети..

Преходът от предприемачески към професионален мениджмънт – част II

… първопричината за повтарящия се сценарий „бърз растеж – продължително плато на растежа“ е значителното закъснение в прехода от предприемачески към професионален тип мениджмънт.


Прочети..

Преходът от предприемачески към професионален мениджмънт – част I

Успешните предприемачи срещат бизнес успеха през първите 3-7 години от създаването на нова компания. През следващите 5-7 години преобладаващата част от тези успели малки и средни предприятия се борят на платото на растежа (виж фиг.1. Плато на растежа). Малка част успяват да повторят първоначалните си  бизнес успехи. Повечето млади фирми западат постепенно като година след година постигат резултати, под средното за индустрията, в която се конкурират.


Прочети..

Мъдрост срещу знание в бизнеса – логическа задача за евристично мислене

В бизнеса е важно да разграничаваме мъдростта (опитността) от знанието. Мнозина прочитат 5-10 книги по дадена тема и придобиват знание. Но, когато не е подплатено с опит (мъдрост), това знание е малко приложимо в реалния бизнес.

За илюстрация на разликата между мъдрост и знание, в бизнес аспект, ще разгледаме следната логическа задача за евристично мислене:
 


Прочети..