Телефонни продажби през XXI век, добри практики и стратегии

Телефонни продажби – промяната

Динамиката напрежението и стресът са на най-високи равнища откакто съществува човечеството. За периода 2002-2012 г. средната продължителност на мобилните разговори е намаляла с 56% (от 2 минути 57 секунди до 1м 40с, по данни на Vodafone).  Средно дневно провеждаме по 55 разговора.  Изискването за успешни телефонни продажби е да грабнем вниманието през първите 20 секунди.

телефонни продажби, академия за лидери оод

Бизнес реалността на XXI век е наложила по-кратки, но по-съдържателни телефонни продажби. Силно затруднени са телефонните разговори с цел уговаряне на бизнес среща (първата крачка от почти всяка продажба).
Прочети..

Лидерство и мотивация на персонала /добри практики от Сингапур/

Лидерство и мотивация на персонала /добри практики от Сингапур/

Турбуленцията и несигурността в бизнес средата растат. Увеличава се натискът за по-къси комуникационни вериги във фирмата, плоски управленски структури и въвличане на служители от фронтовата линия за решаване на проблеми и реализиране планове за растеж.

Преди няколко години сингапурската кметска управа се сблъсква с ежегодно нарастващ брой оплаквания от качеството на предоставяните общински услуги от страна на жителите на града… В рамките на две години новото общинско ръководство успява да осъществи кардинален прелом в дейността на общинската администрация…
Прочети..

Седемте стъпки на успеха на Мади Шарма

На 8.10.2014 г., в София, г-жа Мади Шарма – жена предприемач, с изключително тежък личен живот – постигнала забележителни бизнес успехи, сподели своите седем стъпки на успеха.

Невероятният дух на Мади Шарма

Преди да опиша първата стъпка на успеха искам да ви преразкажа това, което Мади Шарма сподели за себе си, за да имате представа каква сила на духа притежава тази жена. На 16 години баща й я праща в индийски университет, след три месеца тя го напуска, защото не й харесва това, което учи. На 19 искат да я омъжат (по традиция в Индия родителите решават за кого да омъжат дъщеря си).


Прочети..

Тест 13. Необходими качества и умения за създаване и развитие на успешен бизнес

Описание на теста „Необходими качества и умения за създаване и развитие на успешен бизнес“

 
Тестът е предназначен за решителните и амбициозни хора, възнамеряващи да поемат по трудния път на предприемачеството. Посочени са черти и умения на лидера предприемач, увеличаващи шансовете за създаване и развитие на успешен бизнес.  Накрая на статията са цитирани ползваните източници, адаптирани от автора съобразно неговия 20 годишен опит в практиката. Вашата задача е да се оцените максимално обективно и честно по всяка една от точките (сравнете самооценките си с колеги и приятели) като използвате Ликертовата скала (избирате само един измежду следните 5 отговора: напълно съгласен – съгласен – неутрален /нито съгласен, нито несъгласен/ – несъгласен – напълно несъгласен).


Прочети..

Бизнес лидерът и четирите типа служители

В края на 2013 г бях поканен от Мобилтел ЕАД да присъствам на семинар, с водещ Ник Лабридис, преподавател в Сити Колидж, Шефийлд, Англия, човек с богат практически опит в сферата на телекомуникациите.  На семинара той представи интересна класификация на служителите в компанията.  На основата на двата критерия: ефективност и бизнес развитие; са обособени четири типа служители, представени на следващата фигура.
Прочети..