Седемте стъпки на успеха на Мади Шарма

На 8.10.2014 г., в София, г-жа Мади Шарма – жена предприемач, с изключително тежък личен живот – постигнала забележителни бизнес успехи, сподели своите седем стъпки на успеха.

Невероятният дух на Мади Шарма

Преди да опиша първата стъпка на успеха искам да ви преразкажа това, което Мади Шарма сподели за себе си, за да имате представа каква сила на духа притежава тази жена. На 16 години баща й я праща в индийски университет, след три месеца тя го напуска, защото не й харесва това, което учи. На 19 искат да я омъжат (по традиция в Индия родителите решават за кого да омъжат дъщеря си).


Прочети..

Тест 13. Необходими качества и умения за създаване и развитие на успешен бизнес

Описание на теста „Необходими качества и умения за създаване и развитие на успешен бизнес“

 
Тестът е предназначен за решителните и амбициозни хора, възнамеряващи да поемат по трудния път на предприемачеството. Посочени са черти и умения на лидера предприемач, увеличаващи шансовете за създаване и развитие на успешен бизнес.  Накрая на статията са цитирани ползваните източници, адаптирани от автора съобразно неговия 20 годишен опит в практиката. Вашата задача е да се оцените максимално обективно и честно по всяка една от точките (сравнете самооценките си с колеги и приятели) като използвате Ликертовата скала (избирате само един измежду следните 5 отговора: напълно съгласен – съгласен – неутрален /нито съгласен, нито несъгласен/ – несъгласен – напълно несъгласен).


Прочети..

Бизнес лидерът и четирите типа служители

В края на 2013 г бях поканен от Мобилтел ЕАД да присъствам на семинар, с водещ Ник Лабридис, преподавател в Сити Колидж, Шефийлд, Англия, човек с богат практически опит в сферата на телекомуникациите.  На семинара той представи интересна класификация на служителите в компанията.  На основата на двата критерия: ефективност и бизнес развитие; са обособени четири типа служители, представени на следващата фигура.
Прочети..

Тест 12. Бизнес лидерът и преговорите

Неотменима част от задълженията на бизнес лидера е воденето на преговори.  Стилът на водене на преговори зависи от личността на преговарящия, от целта, от типа партньор (доставчик, клиент, служител, държава…) и неговият относителен дял в оборота на фирмата, от националната култура, от правилата и процедурите във фирмата на преговарящия и др.

Въпреки специфичните изисквания на конкретните преговори всеки от нас има „естествен“ стил – стилът, който бихме използвали, ако обстоятелствата не ни принуждаваха да играем определена роля.  Познаването на “естествения“ ни стил позволява да се подготвим по-добре за преговорите и да постигнем по-високи резултати.


Прочети..

Тест 11. Лидерски управленски умения

Почти всеки от посетителите на сайта Академия за лидери има стремеж да ръководи бизнес (било то като Управител на собствен бизнес или като наемен Изпълнителен директор).  Обичайната ситуация е отсъствието на неутрална и обективна информация кои лидерски и управленски умения вече сме усъвършенствали, кои имат нужда от шлифоване и кои от сериозно подобрение.

Приложеният по долу линк към тест за оценка на 20 предприемачески умения (20 умения за цялостно ръководене на бизнес предприятие) освен обичайните кратки резултати дава и детайлно обяснение (34 страници) относно:


Прочети..