Лидер, Мениджър и щекотливата мотивация

Ще ме извините, че макар и да разказвам истинска история, ще премълча имената на участниците и фирмата.  Единствената причина за това е, че не съм изрично упълномощен да споделя тази история.  Но, пък, нямам и забрана.

И така, Лидер има 4 цеха за производство на заготовки.  Единият от цеховете се отличава със значително по-ниска производителност.  С цел да повиши производствените резултати, Лидерът посещава на място Мениджъра на проблемния цех.


Прочети..

Лидерът и 5те правила за бизнес успех

Стотици автори пишат за правилата, които лидерът трябва да следва, за да постигне бизнес успехи.  В зависимост от автора и детайлността им те могат да бъдат както 500, така и 5 правила.  В книгата: „100-те абсолютни закона на бизнес успеха”, Брайън Трейси свежда правилата за бизнес успех до пет.


Прочети..