Тест 13. Необходими качества и умения за създаване и развитие на успешен бизнес

Описание на теста „Необходими качества и умения за създаване и развитие на успешен бизнес“

 
Тестът е предназначен за решителните и амбициозни хора, възнамеряващи да поемат по трудния път на предприемачеството. Посочени са черти и умения на лидера предприемач, увеличаващи шансовете за създаване и развитие на успешен бизнес.  Накрая на статията са цитирани ползваните източници, адаптирани от автора съобразно неговия 20 годишен опит в практиката. Вашата задача е да се оцените максимално обективно и честно по всяка една от точките (сравнете самооценките си с колеги и приятели) като използвате Ликертовата скала (избирате само един измежду следните 5 отговора: напълно съгласен – съгласен – неутрален /нито съгласен, нито несъгласен/ – несъгласен – напълно несъгласен).


Прочети..

Лидер, Мениджър и щекотливата мотивация

Ще ме извините, че макар и да разказвам истинска история, ще премълча имената на участниците и фирмата.  Единствената причина за това е, че не съм изрично упълномощен да споделя тази история.  Но, пък, нямам и забрана.

И така, Лидер има 4 цеха за производство на заготовки.  Единият от цеховете се отличава със значително по-ниска производителност.  С цел да повиши производствените резултати, Лидерът посещава на място Мениджъра на проблемния цех.


Прочети..