Лидерство и мотивация на персонала /добри практики от Сингапур/

Лидерство и мотивация на персонала /добри практики от Сингапур/

Турбуленцията и несигурността в бизнес средата растат. Увеличава се натискът за по-къси комуникационни вериги във фирмата, плоски управленски структури и въвличане на служители от фронтовата линия за решаване на проблеми и реализиране планове за растеж.

Преди няколко години сингапурската кметска управа се сблъсква с ежегодно нарастващ брой оплаквания от качеството на предоставяните общински услуги от страна на жителите на града… В рамките на две години новото общинско ръководство успява да осъществи кардинален прелом в дейността на общинската администрация…


Прочети..

Лидер, Мениджър и щекотливата мотивация

Ще ме извините, че макар и да разказвам истинска история, ще премълча имената на участниците и фирмата.  Единствената причина за това е, че не съм изрично упълномощен да споделя тази история.  Но, пък, нямам и забрана.

И така, Лидер има 4 цеха за производство на заготовки.  Единият от цеховете се отличава със значително по-ниска производителност.  С цел да повиши производствените резултати, Лидерът посещава на място Мениджъра на проблемния цех.


Прочети..