Кой не е подходящ за мениджър

Хората могат да простят много неща на своя мениджър: несигурност, невежество, ниска култура, некомпетентност или необразованост. Но никога няма да му простят липсата на честност. Няма да простят и на тези, които са го назначили…не е подходящ за мениджър, академия за лидери

Не е подходящ за мениджър ..

Накратко, Пътър Дракър счита, че не бива да назначаваме за мениджър:


Прочети..