test

 • За мениджъра #5

  Робърт Грийн (1959 – )

  Формата на заповедите е толкова важна, колкото и тяхното съдържание.  Най-лоши са неясните заповеди.  Докато преминават от човек на човек, те биват безнадеждно променяни и вашият екип започва да вижда в тях признаците на несигурност и нерешителност.

  Сенека Стари (54 пр.н.е – 39 след н.е.)

  Успехът е пресечната точка между подготовката и късмета.

  Сунрю Судзуки (1904-1971)

  В ума на начинаещия съществуват много възможности, в ума на професионалиста – само няколко.

  Франсоа дьо Ларошфуко (1613–1680)

  Нищо не е тъй заразително, както примерът, и ние никога не вършим големи добрини или големи злини, без те да предизвикат подобни на тях. Ние подражаваме на добрите дела по съревнование, а на лошите дела по вродена злоба, която срамът задържа, а примерът пуска на свобода.

  Хенри Минцбърг (1939) – цитат

  Лидерството, както и плуването, не може да бъде научено само с четене!

  Христо Илиев (1951) – цитат

  Провалът не се дължи на лоши намерения, дължи се на сбърканата посока (на усилията)!

 • За мениджъри #1

  Алберт Айнщайн (1879-1955) – афоризми

  Определение за невменяемост – да правим едно и също нещо отново и отново, а да очакваме различен резултат.

  Алберт Айнщайн (1879-1955) – афоризми

  Нищо не се случва докато нещо не се задейства.

  Алберт Айнщайн (1879-1955) – афоризми

  Ние живеем така сякаш охолството и удобството са най-важни. Докато всичко, от което имаме нужда, за да сме щастливи е една ентусиазираща ни цел.

  Алберт Айнщайн (1879-1955) – афоризми

  Нещата трябва да се правят колкото може по-прости, но да не се опростяват!

  Алваро Обрегон (1880-1928)

  Не се страхувай от неприятеля, който те напада!  Страхувай се от приятеля, който те ласкае!

  Африканска поговорка

  Не гледай къде си паднал, а къде си се подхлъзнал !

  Демокрит (460 пр.н.е-370 пр.н.е.) – мъдрост

  По-добре е да се мисли, преди да се действа, отколкото след това.

  Джак Уелч (1935) – цитат

  Преди да станеш лидер, успехът се отнася само до теб самия…Когато станеш лидер, успехът се изразява в израстването на другите…Твоят успех като лидер ще дойде не от това какво правиш, а от отразената слава на твоя екип.

  Елбърт Хабард (1856 -1915)

  Отговорностите гравитират около човека, който може да ги носи; властта се насочва към този, който знае КАК.

  Жан дьо ла Брюер (1645-1696) – афоризми

  …ако нямахме сами недостатъци, ние не бихме изпитвали толкова радост, когато ги откриваме у другите.

  Уилям Едуардс Деминг (1900-1993)

  При внедряване на промяна е много по-трудно нещо да бъде преработено, отколкото да бъде направено както трябва от първия път.

 • За мениджъри #2

  Зороастър (Заратустра, Назаратус) – мъдрост

  В случаи на съмнение се въздържай!

  Квинт Ений (239-169 пр.н.е.) – афоризми

  Приятел в нужда се познава.

  Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

  Когато пътищата ви не съвпадат, не правете общи планове.

  Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

  Който не планира надалеч ще срещне близка беда.

  Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

  Аз чувам и забравям.  Аз виждам и запомням.  Аз правя и разбирам.

  Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

  Прямотата, без коректност, се превръща в грубост!

  Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

  Когато е видно, че целите не могат да бъдат достигнати, не коригирай целите, коригирай действията си.

  Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

  Когато работиш за други, работи със същото усърдие, както би работил за себе си!

  Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

  Сключи честни споразумения и се придържай към тях!

  Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

  Да поведеш необучени хора на война е равносилно да ги погубиш.

   

 • За мениджъри #3

  Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

  Значимият човек е скромен в речта си, но ненадминат в делата.

  Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

  Ако водиш хората с коректност, кой ще се осмели да не бъде коректен?

  Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

  Успехът зависи от предварителната подготовка, и без такава подготовка със сигурност ще има провал.

  Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

  Ако мислиш за година напред – посади семе, ако мислиш 10 години напред – посади дървета, ако мислиш 100 години напред – обучи хора.

  Латинска поговорка – мъдрост

  Внимавай с този, който веднъж те е излъгал!

  Латинска сентенция – мъдрост

  Или ще намеря път, или сам ще прокарам път.

  Лука 12:48, Библията

  Много се очаква от този, комуто много е дадено.

  Малкълм С. Форбс (1919-1990) – афоризми

  Най-голямата грешка, която допускаме в живота, е да не работим професията, която ни доставя радост.

  Неизвестен автор – афоризми

  Познавачът може и да няма определено мнение. Профанът – винаги си има.

  Неизвестен автор – афоризми

  Заплашването е проява на слабост.

   

 • За мениджъри #4

  Неизвестен автор – мъдрост

  Накажи и забрави! С миналото не кори!

  Неизвестен автор – мъдрост

  Справедливата похвала е благоухание – недей я пази за мъртвите!

  Неизвестен автор – мъдрост

  Ако залостиш всички врати заради Злото, тогава откъде ще влезе Доброто?

  Питър Дракър (1909-2005) – цитат

  Единственото определение за лидер е някой, който има последователи.

  Питър Дракър (1909-2005) – цитат

  Ефективните лидери печелят уважение, но нямат потребност да бъдат харесвани.

  Питър Дракър (1909-2005) – цитат

  Хората научават най-много, когато обучават други хора.

  Питър Дракър (1909-2005) – цитат

  Прегледите на изпълнението трябва да бъдат честни, взискателни, редовни и неразделна част от работата!

  Питър Дракър (1909-2005) – цитат

  Поставяйте високи стандарти, но давайте на хората свободата и отговорността да си вършат работата!

  Питър Дракър (1909-2005) – цитат

  Отнасяй се с хората по различен начин, въз основа на техните силни страни!

  Питър Дракър (1909-2005) – цитат

  Да се задържиш на върха е два пъти по-трудно, отколкото да стигнеш до него.

   

 

[namedirectory dir=“1″]